Kompletna programska rješenja za javne bilježnike/notare, odvjetnike, ovrhovoditelje,  komore

rss notaio
     Vi ste ovdje  : Odvjetnici / OvrhovoditeljiOvrhovoditeljiOvrhe+ 22.06.2024    

  Ovrhe+ omogućuju:

  • automatizirano preuzimanje velikog broja ovršnih predmeta u samo  nekoliko minuta

  • lagano praćenje svih promjena statusa – informacije su uvijek aktualne i pregledne

  • ekspresno kreiranje potrebnih evidencija i izvješća

  • automatsko kreiranje svih potrebnih dokumenata iz predložaka

  • automatski ispis koverti i omota spisa

  NEPROCJENJIVA POMOĆ OVRHOVODITELJIMA I

  ODVJETNIČKIM  UREDIMA S VELIKIM BROJEM  OVRŠNIH PREDMETA
  Što je program Ovrhe+?

  Cjelokupno i zaokruženo rješenje kreiranja, praćenja i evidencije ovršnih predmeta od „Opomena pred pokretanje ovršnog postupka“ do zatvaranja predmeta, odnosno naplate od ovršenika. Program u potpunosti podržava sve poslovne procese rada ovrhovoditelja i odvjetničkih ureda koji vode ovršne predmete: mogućnost importa podataka od ovrhovoditelja ili drugih odvjetničkih ureda, automatski izračun odvjetničke i bilježničke tarife, automatsko kreiranje istih dokumenata za više ovrha odjednom, brza pretraga i filtriranje prema bilo kojem unesenom podatku, ispis kuverti odjednom za veći broj ovrha, automatsko kreiranje podsjetnika.


  Kome je namijenjen program Ovrhe+?

  Namijenjen je ovrhovoditeljima, odvjetničkim uredima koji vode ovršne predmete, javnim bilježnicima. Omogućuje jednostavno ažuriranje podataka između 2 ili više ureda  (ovrhovoditelj <-> odvjetnik <-> javni bilježnik), mogućnost importa podataka iz drugih programa kojima se koriste ovrhovoditelji ili odvjetnici, te automatsko ažuriranje s podacima u programu za vođenje javnobilježničkih upisnika i imenika. Podržane su sve pravodobne  izmjene programa u slučaju izmjene ovršnog zakona ili bilo koje druge zakonske regulative kojoj podliježu komponente programa Ovrhe+.


  _1.png


  Automatizirani tijek ovršnog procesa elektronskim putem omogućuje u svakom trenutku najažurnije podatke – zadnji status ovrhe zainteresiranoj strani.

  Program podržava veliki broj formata podataka, uključujući razne oblike tablica ovrhovoditelja (na temelju dosadašnje suradnje s odvjetničkim i JB uredima). Po  narudžbi osiguravamo izradu  importera za specifične formate podataka koji nisu unaprijed podržani. Optimizirani rad s velikim tablicama omogućuje veliku brzinu pri radu. 
  _2.png

  Import ovrha predstavlja automatizirano popunjavanje svih potrebnih parametara za daljnje izdavanje dokumenata vezanih uz ovršni predmet – npr. prijedlog za ovrhu, rješenje o ovrsi…

  _3.png  Koje su koristi za korisnika programa? 


  • Jednostavno, učinkovito i transparentno vođenje ovršnih predmeta
  • Detaljno implementirane nadzorne funkcije pomoću kojih se lako može pratiti tijek svakog pojedinog ovršnog predmeta
  • Preglednost, ekonomičnost, ekspeditivnost
  • Širok spektar izvješća koja daju pregled na svim potrebnim razinama ovršnog predmeta
  • Automatsko kreiranje istih dokumenata za veći broj ovršnih predmeta odjednom
  • Mogućnost prilaganja svih formata dokumenata uz određeni ovršni predmet
  • Automatski ispis većeg broja kuverti odjednom
  • Automatsko kreiranje podsjetnika nakon određene izmjene podataka ovršnih predmeta


  Mjerljivi učinci programa


  • Preglednost i brz uvid u sve važne detalje pojedinih ovršnih predmeta
  • Olakšana izrada svih dokumenata vezanih uz ovršne predmete
  • Kontrolirano vođenje ovršnih predmeta od strane ovrhovoditelja
  • Povećanje učinkovitosti i preciznosti vođenja ovršnih predmeta
  • Informatizirana primjena, provedba i kontrola cjelokupnog ovršnog postupka

  Automatski izračun odvjetničke i javnobilježničke tarife na osnovu dostavljenih tražbina


  _4.png

  Brza pretraga i filtriranje podataka prema bilo kojem unesenom podatku (oznake spisa, stranke, detalji ovrhe, datumski termini, dostave)


  _6.png


  Automatsko kreiranje svih dopisa vezanih uz određeni ovršni predmet na osnovu ranije definiranih predložaka.


  _7.png


  Smanjenje troškova i povećanje efikasnosti

  • Smanjenje rizika ljudskih pogrešaka (automatski izračun odvjetničke i bilježničke tarife)
  • Smanjenje vremena potrebnog za praćenje i ažuriranje ovršnih predmeta
  • Sve izmjene trenutno su vidljive u detaljima pojedinog ovršnog predmeta

  Brze izmjene podataka i kreiranja dokumenata za neograničen broj ovršnih predmeta odjednom


  _8.png


  Podržano automatizirano kreiranje dokumenata iz predložaka i brzi automatski ispis na sve tipove koverti i omote spisa


  _9.png

  Kontakt

  Objavi na mreži